Kursstart ARU

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Som producent av marknadskommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder inte strider mot gällande lagar, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i KOMM skall ha minst en medarbetare som är ARU, Ansvarig ReklamUtgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan producent och kommunikationsköpare, framtagna i samförstånd mellan Sveriges Annonsörer och KOMM.

Som medlem i förbundet får du 40% rabatt på kursavgiften. Läs mer och anmäl dig här>>