KREATÖRSLÅNET – EN NY MÖJLIGHET TILL FINANSIERING

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att konstnärer, kreatörer och kulturella estradörer ska fortsätta slå världen med häpnad presenterar Marginalen Bank Sveriges första lån speciellt framtaget för de kulturella och kreativa näringarna.  

Marginalen Bank har som första svenska aktör ingått ett avtal om en garanti med Europeiska investeringsfonden (deras fjärde). Utifrån garantin har Marginalen Bank tagit fram Kreatörslånet, ett riktat lån till svenska små och medelstora företag med kommersiell verksamhet inom kulturella och kreativa näringar, såsom exempelvis kommunikation, arkitektur, design, hantverk, film, tv, dataspel, musik, litteratur och konst. Kom på frukost den 19 november och hör Marginalen Bank berätta mer om det nya erbjudandet.

Anmäl dig här!

Datum:
Tisdag 19 november
Tid:
kl 9.00-9.30 (frukost från 8.45)
Plats: Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveavägen 32

Läs Regeringens pressmeddelande här