KOMMS ÅRSMÖTE 2020

Datum: Onsdag 27 maj
Plats: Zoom, länk har mejlats till anmälda. Kontakta info@komm.se om du saknar länken.

Program:
10.00 Inloggning och registrering
10.15 Årsmöte startar
11.00 Årsmöte avslutas

Kontakta info@komm.se för anmälan.

Dokument:
Kallelse
Fullmakt