Kollektivavtal – en lönsam investering & konkurrensfördel?

Kollektivavtal – en lönsam investering och konkurrensfördel?

Är kollektivavtalet dyrt, stelbent och otidsenligt? Eller kan det vara en lönsam investering som också innebär en konkurrensfördel? Fler och fler byråer tecknar kollektivavtal. Varför är det så? Vad har de sett som ingen annan ser?

Vet du till exempel att det finns ett skräddarsytt kollektivavtal för kommunikationsbranschen som är framtaget efter workshops och dialog med ett 20-tal representanter från olika byråer?

Om du svarar nej är du inte ensam. Och nu har du chansen att uppdatera dig!

I detta webbinarium tar vi död på en del fördomar och ökar kunskapen. Vi berättar vad ett kollektivavtal innebär, hur man tecknar det och såklart vilket stöd du som arbetsgivare får. Vinsterna byråledarna ser och den experthjälp och stöd i HR- och arbetsgivarrelaterade frågor du kan få.

Datum: Torsdag 17 juni
Tid: kl 9.00-10.00

Änmäl dig och läs mer här!