Jessica Bjurström gästar MEG

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Mediekonsumenten – annons­ marknadens nya maktfaktor?

Hushållens kostnader för mediekonsum- tion har ökat under flera år. Men hur långt sträcker sig konsumentens betalnings- vilja för att få access till i princip samma medieinnehåll som nu? Vad händer med annonsmarknaden och mediernas affärs- modeller när konsumenterna själva beta- lar för medierna? Och vart ska reklamen ta vägen när allt mer innehåll hamnar bakom betalväggar?

IRM och MMS pre- senterar en ny uppdaterad undersökning om hushållens utgifter för mediekon- sumtion 2014. Därefter diskuteras kon- sekvenserna för annonsmarknaden och medieföretagen när mediekonsumen- tens inflytande ökar.

Medverkande: Magnus Anshelm vd MMS, Madeleine Thor vd IRM. Panelen: Cecilia Beck-Friis vice vd TV4- gruppen, Jessica Bjurström vd Komm, och Jan Helin, publisher Aftonbladet. Moderator: Axel Andén, chefredaktör Medievärlden Premium.

Mer info på http://www.meg.se