Hållbarhet som säljer & ger effekt – Webinar

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Många företag berättar om hur viktiga de 17 globala målen för hållbarhet är för dem, men samtidigt vet väldigt få hur viktiga dessa är för deras kunder och vad konsumenter verkligen förväntar sig av dem när det gäller att uppnå målen.

Konsumenter säger att miljö och hållbarhet är viktigt när de väljer produkter och varumärken. Samtidigt ser vi ett stort gap mellan vad folk säger och vad de gör i dessa frågor.

Gapet kommer sannolikt att öka i och med att folks ekonomi blir allt sämre. Gapet kallas attityd-beteende gap och har varit känt i många år.

Vi måste därför arbeta med hållbarhet som påverkar beteende. Nu är det hög tid att företag använder vetenskapliga metoder för att förstå de verkliga drivarna i sin egen bransch.

Professor Johan Anselmsson presenterar de senaste insikterna från nästan 20 års forskning och konsultation kring hållbarhet och effekter på varumärkeskapital och försäljning.

Välkommen!

21 mars 9.00-10.00

Anmäl dig här!