Grundläggande introduktion: Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Halvdagsseminarium

EU får en ny tuffare reglering för personuppgiftsbehandling genom GDPR, General Data Protection Regulation. Det nya regelverket kommer att börja tillämpas i maj 2018. Redan nu måste dock alla konsultföretag – exempelvis kommunikationsbyrån förbereda sin verksamhet för de förändringar som det nya regelverket innebär.

KOMM erbjuder här ett kostnadsfritt halvdagsseminarium och en grundläggande genomgång för medlemsbyråerna i arbetet med den nya Dataskyddsförordningen. Seminariet är exklusivt för medlemmar och görs i samarbete med MarLaw. Under seminariet går vi igenom vad den nya regleringen omfattar, vilka de viktigaste förändringarna blir för kommunikationsbyåerna, samtyckeskraven och vilket ansvar som åvilar byrå respektive kund.

I kursen ingår en praktisk checklista för dig som arbetar med personuppgifter för kunds räkning (personuppgiftsbiträde) samt ett exempel på personuppgiftsbiträdesavtal.

Tid: 28 sep kl 09.00-11.45 (registrering och frukost från kl 08.45)
Lokal: NY LOKAL! Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45, sal 220, bottenvåningen
Pris: Kostnadsfritt och exklusivt för medlemmar i KOMM vid no-show debiteras 500 kr/anmäld person

Seminariet är fullbokat. Mejla info@komm.se för väntelista.

Seminariet filmas och kommer att finnas tillgängligt på KOMMs medlemssidor.