Global challenges, BalticSeaProject & Åland Index

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.


I höst lanseras Handelshögskolans nya utbildningsspår Global Challenges Contextual Studies. Utbildningen är en ny inriktning på kandidatprogrammet som syftar till att öka studenternas insikter om de globala utmaningar och risker samhället står inför och göra dem till insiktsfulla, empatiska och omdömesgilla beslutsfattare. 

I samband med införandet arrangerar KOMM tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och kommunikationsbyrån RBK en eftermiddag för studenterna med fokus på den globala utmaningen kring ”Vatten” där ett nytt [undervisnings]case: ”Bank of Åland – meeting the global challenges of oceans’” kommer att presenteras och diskuteras av studenterna. Projektet sätter fokus på Ålandsbankens utvecklande av Åland Index*, ett index som gör det möjligt att få fram CO2-utsläpp kopplat till affärstransaktionen – och de val som ett företag står inför när innovationer liknande Åland Index tas fram.

Eftermiddagen inledes av Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund som kommer föra samtal om finansmarknaden och dess roll, koppling och ansvar för och påverkan på globala utmaningar i samverkan med konsument. Därefter följer ett unikt tillfälle att närvara vid diskussion av undervisningscaset med eleverna och representanter för koncernledningen på Ålandsbanken.

Separat inbjudan.