Föreläsning om hållbarhet och konsumtion

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Kampen för hållbar konsumtion
Stockholms universitet bjuder in till en öppen föreläsning med Alan Warde, professor i sociologi vid University
of Manchester.

Tid och plats: onsdagen den 30 januari klockan 10-12 i DeGeersalen.

Föreläsningen handlar om hur klimatförändringarna utmanar vår konsumtion. Utsläppen av växthusgaser
kommer till stor del från hushåll, till exempel genom resor och ätande. Därför vill myndigheter världen
över förmå oss att konsumera hållbarare. Vi tänks vara självständiga individer med personligt ansvar och
förmåga att ändra våra konsumtionsvanor.

Hur få människor att ändra sin konsumtion? Professor Warde berättar om de vanligaste metoderna, och
pekar på en svårighet: vi är inte självständiga, utan våra beteenden styrs till stor del av sociala sammanhang
och konventioner. Våra val som konsumenter är begränsade, särskilt i rutiner kring mat och ätande. Med det i
åtanke, hur kan man styra konsumtion i hållbar riktning? Varmt välkomna att lyssna!