Föreläsning i Nässjö

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Reklam – va’ ska det va’ bra för?
Här får du möjlighet att höra korta föreläsningar med flera talare under en och
samma kväll. Jessica Bjurström inleder kvällen under temat "reklam – va ska det
va bra för?". Sedan tar lokala reklam- och marknadsföringsprofiler vid för ett antal
kortare framföranden.

Tid och plats: Tisdagen den 5 mars klockan 18.30 i Konsthallen, Nässjö.
Biljetter: 50 kronor, köps i entrén från och med en timme före föreläsningen.
Arrangörer är Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Conspectus AB.