FILMPRODUKTION UTAN KOMPROMISSER

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Hur kan du producera och leverera kostnadseff­ektivt utan att förlora i kvalitet och kreativ höjd? För att stärka och underlätta samarbetet mellan kund, reklambyrå och produktionsbolag erbjuder Komm och Film&TV-Producenterna en kurs där fokus ligger på följande:

• Kvalitet & kreativt utförande
• ”Tricks & Traps” gällande budget och tidsplan
• Ständigt nya format och praktiska lösningar
• Produktionsprocessen
• Sunda arbetsrelationer & transparens

Kursen riktar sig i första hand till projektledare och produktionsledare, i andra hand till kreatörer. Ytterst är syftet att vi tillsammans ska kunna krama så mycket som möjligt ur varje satsad krona och bemöta nya krav utan för många kompromisser. Fokus kan anpassas till de enskilda deltagarnas/byråernas behov och intressen. Du kan delta i kursen antingen genom att anmäla dig till ett fast kurstillfälle eller genom att beställa hem kursen till din byrå.

Datum: 12 feb
Tid: 15:00-17:00
Plats: KOMM, Sveavägen 32, 5 tr, Stockholm
Pris: 995 kr per person, anmälan görs till info@filmtvp.se

Om föreläsaren:
Pia Dueholm har en lång karriär i filmbranschen och som byråproducent på INGO i Stockholm. Hon har en djup insikt i produktionsbolagens utmaningar såväl som byråns behov och hur deras samarbete med kunden ser ut.