Webinarie: Den bästa sociala arbetsmiljön

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Välkommen till Byråcoachens webinarie i samarbete med .tobegin och KOMM.

I ett läge där arbetsplatsen nu är främst digital, har efterfrågningarna handlat om hur vi skapar en social, trygg och tillitsfull arbetsplats via digitala kanaler. Det fångar vi upp tillsammans med Charlotta Rydholm. I det här webinariet får du kunskap om ett upplägg och flera modeller för att jobba med er sociala arbetsmiljö på ett effektivt och effektfullt sätt. Så att du kan se om det är något för er att jobba med.

Under 2018 och 2019 genomförde Charlotta Rydholm över 80 Medvetandegörande samtal på arbetsplatser i Sverige. Nästan 60 av dessa gjordes på KOMM:s medlemsbyråer och initiativet från KOMM formades efter uppropet #sistabriefen. 

Samtalen har utvecklats till en både intensiv och eftertänksam workshop där vi på ett strukturerat sätt kan diskutera sånt som stärker, eller försvagar, vår kultur och arbetsmiljö. Workshopen tar en halvdag och läggs upp efter tre tydliga modeller som definierar problemen, adderar en teknik för att främja och lägger en strategi för hur en lösning kan genomföras. Modellerna som används heter O-modellen, Främjartekniker och Runda modellen. Välkommen!

Datum: 14 maj
Tid: kl 15:00-15:50
Plats: Via Zoom

Till anmälan och mer info