EFFDay – Årets effektevent!

Som en del av Effektinitiativet arrangerar KOMM, Swedma och Sveriges Annonsörer för första gången EFFDay. Under en förmiddag den 6 november samlar vi branschen för att samtala om hur kreativ kommunikation driver affären och hur vi kan arbeta för att öka chanserna att skapa effekt.

Företags- och organisationsledningar kräver i allt högre grad att effekten av kommunikationsinsatser redovisas på ett systematiskt sätt. Därmed blir också kraven på kommunikationsbyråer tuffare. Inte bara på effekten de åstadkommer som sådan utan också på deras förmåga att bidra med modeller, argument, analyser och mätdata som ger uppdragsgivarna ammunition i interna diskussioner. På så sätt sitter vi kommunikationsbyråer, som KOMM företräder, och våra uppdragsgivare i samma båt. Att då ta tag i effektfrågan är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet.

Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar både byråers och uppdragsgivares lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver på allvar börja prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen. Var med och påverka diskussionen och låt dig inspireras av andra genom att medverka på EFFDay!

Dagen kommer att innehålla talare, break-out sessions, case och best practice inom:
• Strategi och planering
• Implementering
• Kreativitet och effekt
• Insiktsdriven marknadsföring
• Uppföljning av effekt

Samla byrån, teamet, och dina uppdragsgivare för att få igång samtalet om effekt.
Och med KOMMs Effektprinciper ökar chansen att lyckas.

– Med EFFday vill vi samla hela branschen under en förmiddag för att tillsammans diskutera, inspirera och dela kunskap kring frågan om kommunikationens affärseffekt, som knappast är ny men högaktuell. Vi vet också att kreativ kommunikation lönar sig särskilt väl, där effekten på affären blir större när vi kommunicerar på oväntade, intressanta och relevanta sätt.
Vi hoppas på att EFFday samlar oss alla som verkar i kommunikationsbranschen kring denna fråga, på säger Linda Nilsson, VD Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

Mer information om eventet kommer publiceras löpande!
Läs mer här!