EFFDay – Årets effektevent!

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Som en del av Effektinitiativet arrangerar KOMM, Swedma och Sveriges Annonsörer för första gången EFFDay. Under en förmiddag den 6 november samlar vi branschen för att samtala om hur kreativ kommunikation driver affären och hur vi kan arbeta för att öka chanserna att skapa effekt.

Företags- och organisationsledningar kräver i allt högre grad att effekten av kommunikationsinsatser redovisas på ett systematiskt sätt. Därmed blir också kraven på kommunikationsbyråer tuffare. Inte bara på effekten de åstadkommer som sådan utan också på deras förmåga att bidra med modeller, argument, analyser och mätdata som ger uppdragsgivarna ammunition i interna diskussioner. På så sätt sitter vi kommunikationsbyråer, som KOMM företräder, och våra uppdragsgivare i samma båt. Att då ta tag i effektfrågan är kritiskt för att vi ska uppnå våra mål i form av ökat förtroende eller högre lönsamhet.

Vi ser också att reklamtröttheten har parkerat sig på en oroväckande hög nivå, förtroendet för marknadsföring minskar. Detta påverkar både byråers och uppdragsgivares lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft – och i förlängningen hela samhällsekonomin – negativt.

Vi behöver på allvar börja prata om effektfrågan och hur vi vänder utvecklingen. Var med och påverka diskussionen och låt dig inspireras av andra genom att medverka på EFFDay!

Samla byrån, teamet, och dina uppdragsgivare för att få igång samtalet om effekt.
Och med KOMMs Effektprinciper ökar chansen att lyckas.

– Med EFFday vill vi samla hela branschen under en förmiddag för att tillsammans diskutera, inspirera och dela kunskap kring frågan om kommunikationens affärseffekt, som knappast är ny men högaktuell. Vi vet också att kreativ kommunikation lönar sig särskilt väl, där effekten på affären blir större när vi kommunicerar på oväntade, intressanta och relevanta sätt.
Vi hoppas på att EFFday samlar oss alla som verkar i kommunikationsbranschen kring denna fråga, på säger Linda Nilsson, VD Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

______________________________________________________________________________

EFFDay

Dagen innehöll föreläsningar från internationella talare, panelsamtal, samt breakout sessions. Två utav dessa hittar du nedan:

Kreativitet och affärsnytta – har det någonsin varit viktigare?
KOMMs vd Linda Nilsson i samtal med Dr. Niklas Bondesson och Hedvig Hagwall Bruckner om vikten och relevansen av effekt och att påvisa affärsnyttan med kreativ och långsiktigt kommunikation.

Linda Nilsson
vd. Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
Niklas Bondesson
Dr. Stockholms Universitet & Head of Science på Evidence Strategy (NoA)
Hedvig Hagwall Bruckner
Copywriter, King & Juryordförande, Guldägget 2020

TVs roll i mediemixen
TV4 och Annalect presenterar en helt ny studie av 30 svenska annonsörer i 6 branscher.

TV4
Annalect

Läs mer här!