KURSSTART ARU: DISTANS

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Den 13 mars är det kursstart för ARU-utbildningen på distans, kursen som går dagtid på Berghs startar 13 mars. Anmälan stänger 17/2 så missa inte att ansöka på Berghs.se

Vi ställde fyra frågor till Carl Netz VD på KOMMs medlemsbyrå Beegleton och nyutbildad ARU.

På vilket sätt anser ni det vara viktigt att ha en ansvarig reklamutgivare på er byrå? Vi på Beegleton vill att det vi levererar till våra kunder ska följa gällande lagar och regler och inte agera i någon gråzon, vi vill även kunna ge välgrundade råd kring hur de etiska korrekt annonsering görs på bästa sätt. Med denna kompetens hos oss kommer vi att ha större förutsättningar för att kunna göra det. 

Vad var mest lärorikt under ARU-utbildningen?
Jag tyckte främst att delarna som berörde området sociala medier var extra lärorikt. Detta då det blev tydligt att det är väldigt många som inte har koll på de regler som ska följas där. Jag upplevde även att de samtal och diskussioner vi hade i klassen kring olika case var väldigt givande. 

Upplever du en skillnad i hur du ser på kommunikation efter att du läst till ARU? Jag upplever att jag har lättare att se när något i en marknadsföringsåtgärd inte är helt rätt och framförallt kan jag identifiera vart problematiken i så fall finns. Tiden efter utbildningen hade jag svårt att se en annons utan att göra en marknadsrättslig bedömning av den.

Till mer information och anmälan till vårens ARU-utbildningar på Berghs