ARU-kurs

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Som producent av marknadskommunikation ansvar du för att föreslagna marknadsföringsåtgärder
inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. För en framgångsrik
kommunikation och ett lyckat samarbete med kunden är det viktigt att du känner till vilka rättsliga
regler som styr marknadskommunikationen och hur de tillämpas i praktiken. Medlemsföretag i
Sveriges Kommunikationsbyråer skall ha minst en medarbetare som är ARU, ansvarig
reklamutgivare. Att byrån har en person anställd med aktuell och uppdaterad ARU-kompetens
är också ett krav enligt branschens rekommendationer för samarbete mellan reklamproducent
och reklamköpare, framtagna i samförstånd mellan Sveriges Annonsörer och Sveriges
Kommunikationsbyråer.

Den här kursen ger dig praktisk vägledning om den juridiska spelplanen som gäller för all form av
marknadskommunikation i olika medier. Utbildningen är case-baserad och inriktad på hur din
kommunikationsbyrå ska arbeta med juridiska frågor vid produktion av marknadskommunikation.
Kursen riktar sig till produktionsledare, projektledare och ledning på kommunikationsbyråer, men
även till marknadsansvariga på företag och i organisationer.

Innehåll Marknads- och konkurrensrätt i ett EU-perspektiv Juridik och etik i marknadskommunikation Tryckfrihet och medierätt Marknadsföringslagen i praktisk tillämpning Sociala medier Specialregler för vissa varor och tjänster Säljfrämjande åtgärder, mutor i marknadsföring Prisinformation Namn och bild i reklam Upphovsrätt och avtalsrätt Varumärkesrätt och internetjuridik Praktikfallsövningar – så arbetar en ARU

Kursansvarig
Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw

Kursdagar

Tisdag 19/3, 9/4, 16/4, 23/4, måndag 29/4 klockan 09.00-16.30, tisdag 7/5, 14/5 klockan 09.00 – 13.30

Tentamen 21/5

Läs mer och anmäl dig här