Årsmöte i Sveriges Kommunikationsbyråer

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Årsmöte & Byråledarträff

Sveriges Kommunikationsbyråer inbjuder till Årsmöte & Byråledarträff den 23 maj 2014, Kansliet, Sveavägen 32, Stockholm.
kl 10.00 – Registrering & Kaffe
kl 10.30 – Årsmöte

Byråledarträff med lunchmingel
Direkt efter avslutat årsmöte (ca kl 11.30) fortsätter vi med byråledarträff med lunchmingel. Mycket välkommen!

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse hålles tillgängliga för medlemmarna vid
förbundets kansli och kan efter begäran sändas till medlem som uppger sin postadress.

Anmälan sker till: arsmote2014@komm.se senast tre arbetsdagar före årsmötet (20 maj).

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda bolaget ska också en underskriven
fullmakt (länk nedan) sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller tas med till årsmötet.

Ladda ner fullmakt