Affärsnytta och debitering i Gbg

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Vad är din byrås arbete värt?Har du och kunden samma definition av vilket värde du och byrån skapar? Om inte, finns det sätt att skapa ökad samsyn om vilka effekter och resultat ni skapar – och som därmed ger en annan bas för att diskutera principerna för debitering?

Välkommen på medlemsseminarium om Affärsnytta och Debitering
Alla reklamköpare vill kunna visa upp effekter och "Return-on-Marketing-Investment", men ingen verkar vara överens om hur detta ska mätas och redovisas. Samtidigt vill vi på byråsidan försöka hitta andra debiteringssätt än enbart timarvode. Finns det lösningar, eller principer och modeller, som gör att det blir lättare för byråer och kunder att mötas i arvodesdiskussionen?

Debiteringsfrågan är starkt kopplad till förmågan för byrån att kunna påvisa affärsnytta och effekter.

Mats Rönne har tidigare bl a varit global varumärkeschef på både Ericsson och Electrolux, ansvarat för flera stora internationella byråpitcher och ordförande för Sveriges Annonsörer – men också VD, projektledare och strateg på flera byråer och en av initiativtagarna till 100-wattaren. Idag är han planner, varumärkestrateg och marknadsföringskonsult med ett speciellt intresse för effektfrågor, och dessutom norska effektredovisningsföretaget Penetraces representant i Sverige. Mats har således lång erfarenhet av dessa frågor från såväl kund- som byråsidan, och Mats kommer därför att leda vårt första frukostmöte på temat "Affärsnytta och debitering".

STOCKHOLM
Datum: Fredag 3 maj 2013
Tid: Frukost från 08.00, presentation från 08.30
Plats: Komm, Sveavägen 32
OSA här: https://komm.wufoo.com/forms/z7w5s5/
GÖTEBORGDatum: Onsdag, 15 maj 2013Tid: 12.00-13.30Plats: Momentum, Kungstorget 7OSA här: https://komm.wufoo.com/forms/z7w5q7/
Komm bjuder på lunchmacka.