8 PRINCIPER FÖR KOMMUNIKATIONSEFFEKT I UPPSALA

  • OBS! Detta evenemang har genomförts och går inte längre att anmäla sig till.

Frågan kring kommunikationens affärseffekt är knappast ny, men högaktuell. Den byrå och marknadschef som inte kan förklara för en ledning eller styrelse hur kommunikationen skapar affärsvärde, får allt svårare att äska, och behålla, budgetpengar. Därför har KOMM tagit fram Effektprinciperna – åtta principer för hur man bör tänka kring, och arbeta med, kommunikationseffekt. Principerna vilar på en bred grund med beprövad, praktisk erfarenhet från branschen samt etablerad och ny forskning och vetenskapliga studier. KOMMs Effektkommitté presenterar principerna i en turné UNDER 2019.

Effektprinciperna är utvecklade av KOMM’s Effektkommitté med bred representation från olika delar av branschen under ledning av Dr. Niklas Bondesson, forskare vid Stockholms Universitet samt Head of Science på Evidence Strategy (NoA).

Detta seminarium hålls i tillsammans med Marknadsföreningen Uppsala
För anmälan besök http://www.miuppsala.se/program/

Datum: fredag 6 december
Tid: kl 8.00-9.00 (frukost kl 7.30)
Plats: Marknadsföreningen Uppsala