Möt Christina Nylander

Christina Nylander är sedan 2005 förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer. Hon är sedan länge specialiserad på de juridiska områden som berör alla som arbetar med marknadskommunikation.

Önskedrömmen var att bli journalist, informatör eller projektledare på reklambyrå, men efter några år på reklambyrå, så började det juridiska intresset spira. Efter jur kand examen och med mer än 10 års erfarenhet som jurist och advokat på Advokatfirman MarLaw (tidigare Advokatfirman för Marknadsrätt) samt som författare till flera böcker inom marknadsrätt och medierätt, var hon sen som klippt och skuren för uppdraget som förbundsjurist på Sveriges Kommunikationsbyråer.

En stor del av Christina Nylanders tid ägnas åt medlemsrådgivning. Det innebär att medlemmarna ringer eller mejlar in juridiska frågor, som oftast rör marknadsrätt, upphovsrätt eller varumärkesrätt. Många frågor rör också avtalsrätt, företrädesvis samarbetet mellan byrå och uppdragsgivare.

Det är inte ovanligt att frågor kan komma upp flera år efter att samarbetet mellan byrån och annonsören, eller någon annan part, har avslutats. Till exempel när det gäller hur det material som byrån producerat får användas.

Med nästan 300 medlemsföretag är rådgivningen av tidsskäl begränsad till omkring en timmer per fråga och problemställning. Tar det längre tid kan Christina Nylander hänvisa vidare till en specialist. Varje dag får hon svara på mellan 10 och 15 frågor.

– Det är en trygghet för medlemmarna att någon med lång erfarenhet kan svara på deras frågor, säger Christina Nylander. Eftersom jag arbetar varje dag med de här frågeställningarna, är det sannolikt att jag stött på dem förut och kan svara snabbt, oftast direkt eller samma dag.

Vissa frågor går mycket snabbt att besvara, medan andra kräver en del utredning, till exempel att läsa igenom ett avtal.

Utöver rådgivningen till medlemsföretag ägnar Christina också en hel del tid åt att föreläsa och undervisa. Därtill företräder Christina Sveriges Kommunikationsbyråer i en mängd olika forum, exempelvis som ledamot i NDM -Näringslivets Delegation för marknadsrätt, ICCs marknadsföringskommitté, NIX telefon m fl.

En annan mycket viktig uppgift för förbundsjuristen är remissarbetet. Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation som ska företräda hela marknadskommunikationsbranschen när det gäller lagstiftningsärenden. När riksdag och regering planerar en ny lag som berör de områden som Sveriges Kommunikationsbyråers medlemmar arbetar inom, får förbundet möjlighet att lägga sina synpunkter på förslagen.

– Att få tillfälle att påverka politikernas beslut är också en förmån som sporrar våra medlemmar, säger Christina Nylander.

Kontakta Christina Nylander för juridisk rådgivning