Juridisk rådgivning

Medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer kan utan kostnad
kontakta Christina Nylander per telefon eller mejl för juridisk rådgivning.

Christina Nylander
Telefon 08-679 08 06
christina@komm.se