Juridik

Alla medlemsföretag i Sveriges Kommunikationsbyråer kan utan kostnad få juridisk rådgivning och hjälp från Sveriges Kommunikationsbyråers förbundsjurist Christina Nylander (som även undervisar på ARU-utbildningen), främst när det gäller medlemsföretagens relationer till sina kunder och underleverantörer.

Rådgivningen sker i huvudsak inom områdena: marknads-, avtals- och immaterialrätt. Marknadsrätten handlar om vad man får respektive inte får göra inom marknadsföring.

Förbundsjuristen kan hjälpa medlemsföretagen att granska kampanjmaterial, så att det inte bryter mot marknadsföringslagen eller annan speciallagstiftning som rör marknadsföring, till exempel när det gäller läkemedel, alkohol, tobak samt spel och lotterier. Förbundsjuristen kan lämna råd när det gäller om marknadsföringen strider mot upphovsrätts-, varumärkes- samt mönsterskyddslagen. En annan uppgift för juristen är att hjälpa medlemsföretagen med att utforma och förhandla fram avtal med kunder och underleverantörer.

Sveriges Kommunikationsbyråer har tillsammans med andra branschorganisationer tagit fram rekommendationer och branschavtal för kommunikationsbyråernas samarbeten med till exempel annonsörer, tryckerier och reklamfilmsproducenter. När ett företag blir medlem i Sveriges Kommunikationsbyråer får byrån via medlemssidorna dessutom tillgång till unika och specialanpassade avtal som har utformats utifrån medlemsföretagets behov

Förbundsjuristen håller även kurser, dels i form av ARU/VARU i samarbete med Berghs, dels på begäran hos medlemsföretagen. Sveriges Kommunikationsbyråer är en garant för att medlemsföretagen är professionella. Därför måste alla medlemmar ha ARU-kompetens (ansvarig reklamutgivare), vilket innebär en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation. Vart fjärde år måste ARU-utbildningen uppdateras med en vidareutbildning – VARU. Läs mer om ARU- och VARU-kurserna här (infoga länk).

Förutom den kostnadsfria medlemsservicen från förbundets jurist kan medlemsföretagen få hjälp på annat håll. Sveriges Kommunikationsbyråer samarbetar med advokat Anna Öster (som också undervisar på ARU-utbildningen), som är väl insatt i branschens frågor och snabbt kan komma igång. Samarbetet innebär att medlemmarna i Sveriges Kommunikationsbyråer får reducerat pris få advokattjänster när de behöver hjälp med ärenden som tar längre tid än vad förbundets jurist kan hantera. Det kan till exempel gälla:

  • Avtalsförhandlingar, processer, tvistelösningar och en översyn av befintliga avtal och bolagshandlingar.
  • Hjälp med att förbereda och genomföra viktiga affärsstrategiska beslut där juridiska frågor är aktuella.
  • Hjälp med att skapa juridiska verktyg för att nå byråns mål och öka lönsamheten.
  • Hjälp med att förhandla fram avtal med sina kunder och underleverantörer.
  • Medlemmar som hamnar i tvist kan få hjälp med förhandlingar för att första hand kunna förlikas utanför domstol eller utan att behöva driva processen i domstolen.
  • Hjälp med styrelsearbete och ledningsfrågor i driften av bolagens organisation, förvaltning och löpande verksamhet, liksom bolagsstämman.