HUVUDREKOMMENDATIONER FÖR UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSBYRÅ (PITCHREKOMMENDATIONER)

I januari 2022 presenterade presenterade KOMM och Sveriges Annonsörer två stora nyheter för branschen: 

Från 2021 har vi nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå, till ersättande av Samarbetsavtalet från 2008. Samtidigt och i anslutning till detta har också nya Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå lanserats. På denna sida har vi samlat alla dokument och material som är framtagna av KOMM för att det skall vara enkelt att hitta och navigera rätt.

Huvudrekommendation för upphandling av kommunikationsbyrå

Nedan finns hela sändningen där branschrekommendationer och upphandlingsrekommendationer presenteras.

Digital Presentation 19 januari 2022 (hela dragningen):