HR-stöd

HR-mallar och koder
KOMM erbjuder ett flertal olika dokumentationsmallar rörande HR på medlemssidorna.

HR-seminarium och utbildning
Förbundet arrangerar kontinuerligt också öppna seminarier om exempelvis arbetskultur och ledarskapsfrågor. Håll koll på vårt kalendarium.

Operativ HR
Förbundet inleder under hösten 2017 ett samarbete med Edge HR – ett företag som erbjuder effektivt stöd i det praktiska och strategiska HR-arbetet. Samarbetet är anpassat och exklusivt för medlemsbyråer i KOMM. Tjänsten som förhandlats fram ger medlemsbyråer fri tillgång till Operativ HR. I tjänsten finns bl a intervjuguiden för pågående rekrytering, svaret på tjänstledighetsfrågan, rehabiliteringsprocessens olika steg och regelverket kring hur en anställning avslutas. Tjänsten omfattar också det systematiska arbetsmiljöarbetet, den nya dataskyddsförordningen GDPR, information kring lönekartläggning och likabehandlingsarbetet samt flera mallar, checklistor och policys att utgå ifrån.

Logga in på medlemssidorna för mer information och åtkomst till tjänsterna.