GDPR-Support

GDPR-konsultation
Kostnad: 1 000 kr exklusive moms (fast pris)
Innehåll: MarLaw tar ut ett fast arvode om 1 000 kr exklusive moms för frågor om GDPR under förutsättning att frågan är av begränsad omfattning och inte tar mer än 20 min att besvara. Vid frågor som tar längre tid än 20 min att besvara kommer MarLaw att offerera frågeställaren.
Frågor besvaras på gdpr@komm.se eller 08 – 23 07 35.

För mer omfattande frågor erbjuds ett rabatterat timarvode (10%).

Mallpaket
Kostnad: 50 000 kr exklusive moms (fast pris)
Innehåll: För att kunna förbereda ditt företag till den nya Dataskyddsförordningen krävs kartläggning över all personuppgiftsbehandling. Detta paket ger er stödverktyg för att själva klara av kartläggningen samt ta fram underlag och rapporter för att kunna besvara frågor från kunder, leverantörer och tillsynsmyndigheter.

 • Analysrapport
 • Huvudavtal
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Underleverantörsavtal
 • Konsekvensanalys
 • Fördjupningsutbildning.

GDPR-total
Kostnad:
150 000 kr exklusive moms (fast pris)
Innehåll: För att kunna förbereda ditt företag till den nya Dataskyddsförordningen krävs kartläggning över all personuppgiftsbehandling. Detta paket ger er ditt företag en analys över nuläge och förslag till åtgärder. Därtill hjälper vi till att ta fram mallar för avtal med kunder och leverantörer.

 • Genomlysning av befintliga processer och förtagets nuvarande behandling av personuppgifter. Sammanställning av genomlysningen i rapport med rekommendationer på åtgärder för att uppnå Förordningens krav.
 • Avtalsmallar för kunder och underleverantörer vad gäller regleringen av GDPR-frågor:
 • Analysrapport
  Huvudavtal
  Personuppgiftsbiträdesavtal
  Underleverantörsavtal
  Konsekvensanalys
 • Lathund 1 Personuppgifter i datasystem. Anpassas till verksamhet och innehåller steg för att ta sig igenom förordningens krav på vad verksamhetens datasystem ska klara av.
 • Lathund 2 Kartläggning av personuppgifter. Anpassas till verksamhet och innehåller steg för att ta sig igenom förordningens krav på hur personuppgifter bör sorteras utifrån olika lagliga behandlingsgrunder.
 • Fördjupningsutbildning
 • Utbildning 2 timmar för ledning/ansvariga och eller nyckelpersoner. Kursen går igenom syfte, innehåll och tillämpning av lathund 1 och 2 samt utbildning i hur man avtalar med kunder och leverantörer (personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden).