Statistik

Här hittar du statistik om reklam, media och kommunikationsbranschen i stort.

KOMMs lönestatistik
Förbundet presenterar vart annat år en lönestatistik baserad på en enkät till alla medlemsbyråer. Till lönestatistiken

Indikats rapport om marknadschefsindex
Tongivande marknadschefer om 2013 (endast för medlemmar, kräver inloggning)

REGI
Regi släpper årligen en rapport med resultatet Årets byrå. Regi.se

IRM mäter reklaminvesteringar
Institutet för reklam- och mediestatistik sammanställer och följer kontinuerligt de svenska medieinvesteringarna. Här hittar du fördelning av investeringar av mellan de olika medieslagen (internet, tv, etc).www.irm-media.se

Sifo Media
Sifo Medias reklammätningar följer företagens medieinvesteringar.www.sifomedia.se

Mediamätning i Skandinavien
MMS mäter och analyserar konsumtion av TV och rörlig bild.
www.mms.se