Statistik

Här hittar du statistik om reklam, media och kommunikationsbranschen i stort.

KOMMs lönestatistik
KOMM presenterar sedan 2000, i samarbete med IRM, en återkommande studie kring löneutvecklingen hos våra medlemsföretag. Genom att kontinuerligt undersöka hur lönebilden ser ut i vår bransch ger vi våra byråledare ett verktyg i arbetet med att sätta löner. Statistiken lämnas ut på begäran via info@komm.se och är endast tillgänglig för byråledare på medlemsbyråer.
Till mer info om lönestatistiken

IRM – Institutet för Reklam- och Mediestatistik
IRM är ett oberoende institut utan vinstintresse som mäter reklammarknadens utveckling i Skandinavien. Institutet genomför analyser och gör prognoser avseende reklam-marknadens utveckling och presenterar rapporter som sprids till medlemmar och kundföretag. Här hittar du en detaljerad fördelning av investeringar mellan de olika medieslagen (digitalt, tv, out-of-home etc).
www.irm-media.se

Kantar Sifo
Kantars Sifo erbjuder statistik, insikter och analyser om svenskarnas mediekonsumtion och mäter samtliga medieslag på detaljnivå.
www.kantarsifo.se

MMS – Mediamätning i Skandinavien
MMS mäter konsumtion av rörlig bild i Sverige dvs tittarsiffror på program, klipp och reklam. Huvudsakliga uppdragsgivare är de stora mediehusen, mediebyråer och annonsörer.
www.mms.se

Svenskarna och internet
Publicerar en årlig studie av svenska folkets internetvanor.
www.svenskarnaochinternet.se

Nordicom
Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet. Nordicom genomför Mediebarometern, som mäter svenskarnas användning av olika medier.
www.nordicom.gu.se