Platinaakademien

Guldäggstävlingen belönar köpare av bra reklam. För att även uppmärksamma de som producerar den belönade reklamen instiftades 1975 Platinaägget.

Bra reklam är visserligen oftast frukten av ett lagarbete, men över en längre tidsperiod går det otvetydigt att urskilja människor som med sin begåvning och personlighet mer än andra har bidragit till reklamens och formgivningens utveckling i Sverige. Platinaägget utses av Platinaakademien.

Platinaakademien:
1975: Alf Mork
1976: Leon Nordin
1979: Jan Cederquist, Lars Hall (Lars valde att lämna akademin 2013)
1984: Roy Andersson, Carl Fredrik Hultenheim, John Melin, Anders Österlin
1985: Jane Bark, Sören Blanking, Olle Eksell, Arne Nilsson, Per-Henry Richter
1986: Anders Beckman (postumt), Dan Jonsson, Torbjörn Lernskog, Lennart C. G. Ranghausen
1987: Kurt Lundkvist, Georg Oddner
1988: Lars Falk, Georg Lois, Ove Pihl
1989: Bengt Anderson, François Gillet, John Hegarty
1990: Nils Törnblom
1991: Lasse Wannberg, Hubert Johansson, Erik Heffer, Hans Brindfors
1992: Jan Bengtsson, Johan Sten
1993: HC Ericson, Martin Gavler (postumt)
1994: Flemming Holst
1995: Lars Forsberg
1996: Lars Liljendahl
1997: IB Thanning, Bo Rönnberg
1998: Staffan Forsman
1999: Tom Hedqvist
2000: Sven-Olof Bodenfors
2001: Lars (Fille) Hansson
2002: Filip Nilsson
2003: Carl Lewenhaupt, Olle Mattson
2004: Joakim Jonason
2006: Lars Collin
2007: Anna Qvennerstedt
2008: Henrik Nygren
2009: Anders Wester
2010: Frank Hollingworth
2011: Mikael Jansson
2012: Paul Malmström, Linus Karlsson
2013: Göran Åkestam
2014: Silla Levin
2015: Björn Kusoffsky
2016: Björn Engström
2017: Jesper Kouthoofd
2018: Tove Langseth
2019: Magnus Jakobsson
2020: Johan Renck
2021: Jacob Nelson, Stefania Malmsten
2022: Johan Pihl
2023: TBD