Om du inte gillar reklam

Trots allt, alla gillar inte reklam. Det finns därför flera instanser där allmänheten kan tacka nej till reklam eller klaga på reklam.

Anmäl reklam
Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla reklam som de anser vara könsdiskriminerande eller strida mot andra etiska regler till Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen prövar skriftliga anmälningar från konsumenter, näringsidkare, organisationer, myndigheter eller kommunala organ. Rådet kan också pröva ärenden på eget initiativ. Bedömningen av de anmälda reklamåtgärderna görs utifrån Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam. Där anges det bland annat att reklam ska utformas med vederbörlig känsla av socialt ansvar. Enligt reglerna får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön.

www.reklamombudsmannen.org

Tacka nej till reklam
Som privatperson kan du se till att inte få adresserad direktreklam eller bli uppringd av telefonförsäljare. Dessa tjänster kallas för NIX-adresserat respektive NIX-telefon. NIX-adresserat är ett spärregister dit konsumenter kan anmäla att de inte vill ha obeställd reklam med adresserad post. Ett företag bör göra en kontroll mot detta register innan det skickar reklam till en person. Den person som vill spärra denna direktreklam kan beställa informationsblad och anmälningsblankett genom att ringa 020-55 70 00 och knappa in sitt personnummer. Därefter får konsumenten en anmälningsblankett hemskickad med posten. Efter att ha fyllt i alla uppgifter, skrivit under och sänt in blanketten är anmälan klar.

Genom NIX-telefon kan privatpersoner spärra sitt fasta telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. Försäljare får – med vissa undantag – inte ringa till telefonnummer som finns i NIX-telefon. Den som vill spärra sitt fasta telefonnummer ringer 020-27 70 00. Mer information om NIX-telefon finns på www.nix.nu.