Löner

KOMM:s lönestatistik publiceras vart annat år och baseras på en löneenkät som skickades ut till samtliga medlemsföretag i förbundet. Den senaste statistiken är endast tillgänglig för byråledare/HR-ansvarig på medlemsbyråer och nås via info@komm.se. En tidigare version av statistiken finns tillgänglig i form av en sammanfattning nedan.

Lönestatistik 2013 – sammanfattning
Lönestatistik 2011 – sammanfattning