Databas

Här hittar du information och länkar till sökbara databaser och arkiv för reklam och annan marknadsföring. En del databaser är fria att använda, andra kostar pengar att använda.

Reklam genom tiderna
Landskrona Museum står bakom en unik databas över svensk reklam. Detta har bland annat blivit möjligt genom att Sveriges Kommunikationsbyråer i många år skickat inlämnat material till Guldägget vidare till museet. Men också genom att verksamma i branschen lämnat sina personliga arkiv till museet.
Här hittar du den sökbara databasen

Filmarkivet
I filmarkivet kan du hitta unikt rörligt bildmaterial ur den svenska filmhistorien, främst kortfilm, dokumentärer, journal- och reklamfilm.
Gå till filmarkivet