ESG

ESG är en akronym för engelska Environment, Social, Governance.  Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning (ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare använder för att utvärdera investeringar. Miljökriterierna redovisar ett företags miljöförvaltning. Sociala kriterier undersöker hur ett företag hanterar relationer med sina anställda, leverantörer, kunder och de samhällen där verksamheten är verksam. Governance handlar om ett företags ledarskap, verkställande, revisioner och interna kontroller samt aktieägarrättigheter. Initialt var termen till för utvärdering av investeringar men har mer kommit att bli ett översiktligt begrepp för hållbarhet-redovisning.
KOMM hjälper till att sprida begreppet (ESG) till att bli det som används inom hållbarhet-redovisning mot investerare, konsumenter och andra intressenter. Nu adderar vi också C för Communication (dvs ESG+C) för att understryka vikten av en genomarbetad kommunikationsstrategi för företagets ESG. Det är mer än en rapport som kommer en gång per år och det kan vara alla de goda ansträngningar som företaget gör internt och externt.