EACA

Genom vårt engagemang i den internationella byråorganisationen EACA (European Association of Communications Agencies (EACA)  påverkar KOMM på Europanivå.

EACA Agency Renumeration Report 2019