Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) – stöd för kommunikationsbyråer

I den Nya Dataskyddsförordningen får EU en ny tuffare reglering för personuppgiftsbehandling genom GDPR, General Data Protection Regulation. Det nya regelverket kommer att börja tillämpas i maj 2018. Redan nu måste dock alla konsultföretag – exempelvis kommunikationsbyrån förbereda sin verksamhet för de förändringar som det nya regelverket innebär. Med anledning av det har KOMM, i samarbete med Advokatfirman Marlaw erbjudit medlemsbyråer ett seminarium och kurser speciellt anpassad för kommunikationsbyråer. Nedan har vi samlat information och stöd i arbetet.

DOKUMENT:
Den nya förordningen
Checklista: Tips för förberedelsearbetet
– Personuppgiftsbitradesavtal
Vägledning till Personuppgiftsansvariga
– Vägledning för Personuppgiftsbiträden

DPOrganizer
DPOrganizer är ett verktyg som hjälper till med kartläggning, visualisering, rapportering och aktivititetshantering av personuppgiftsbehandling. Medlemmar erbjuds 10% rabatt vid köp av verktyget via dporganizer.com, använd rabattkod: KOMM. Informationsvideo om verktyget hittar du här.

“Jag har upplevt DPOrganizer som ett användarvänligt och praktiskt verktyg för att förenkla kartläggningen personuppgifter, flöden, m.m. i organisationen och för att få en bra översikt över vad som är gjort och hur en ska gå vidare och vilken övrig information som behöver inhämtas.”
Fredrik Kullberg, produktionsledare och Dataskyddsombud, Sveriges Kommunikationsbyråer

FILM – Grundläggande introduktion
Under ett halvdagsseminarium den 28 september gick advokatfirman MarLaw igenom vad den nya regleringen omfattar, vilka de viktigaste förändringarna blir för kommunikationsbyåerna, samtyckeskraven och vilket ansvar som åvilar byrå respektive kund. Lösenord: MEDLEMKOMM17 .

GDPR-HELPLINE
Förbundet har förhandlat fram medlemsrabatt på support i GDPR-arbetet via MarLaw. Det kan gälla allt ifrån enstaka frågor till mer omfattande hjälp i form av t ex skräddarsydd kartläggning och åtgärdsplan.
Här finns information om de olika paketen