BRANSCHREKOMMENDATIONER & ALLMÄNNA VILLKOR 2021

Sedan januari 2022 finns ett nytt branschavtal och allmänna villkor (NYHET) vilket är ett underlag för ett mer affärsmässigt och professionellt sätt att ta hand om sin kundrelation.

Branschrekommendationer & allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå är ett heltäckande avtal med tillhörande offertmall. Detta avtalspaket är en stabil grund och en viktig förutsättning för framgångsrika samarbeten.

Störst fokus ligger på den upphovsrättsliga övergången, med möjlighet att välja olika alternativ, men med en fix och färdig lösning som gäller om man inte väljer att göra egna val. Avtalet innehåller också rena nyheter jämfört med tidigare branschavtal, exempelvis vad som gäller för presenterade kreativa koncept och påslag.

Två stora nyheter presenterades för branschen av KOMM och Sveriges Annonsörer: 

Från 2022 har vi nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå, till ersättande av Samarbetsavtalet från 2008. Samtidigt och i anslutning till detta har också nya Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå lanserats. På denna sida har vi samlat alla dokument och material som är framtagna av KOMM för att det skall vara enkelt att hitta och navigera rätt.

Tillgängligt material att ta del av


Övergripande:

Nedan finns hela sändningen där branschrekommendationer och upphandlingsrekommendationer presenteras.

Digital Presentation 19 januari 2022 (hela dragningen):

Digital Presentation 19 januari 2022 (enbart del 2: Nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå):

Branschrekommendationer och villkor:

– Nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå 2021 (svenska)
– Industry recommendations and General Terms and Conditions (English)
– Offertmall (Svenska)
– Quotation Template (English)

Upphandlingsrekommendationer:

– Huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå 2021

På KOMMs låsta medlemssidor finns även en Q&A om Nya Branschrekommendationer och Allmänna villkor med 66 frågor och svar, som en extra service till våra medlemsbolag.

Exklusivt erbjudande för KOMMs medlemmarKom-i-gång-hjälp med ”Branchrekommendationer & Allmänna villkor för samarbete mellan annonsör och byrå”!
Utöver Q&A – om man känner att man har ytterligare behov av stöd och hjälp – erbjuds alla KOMM-medlemmar exklusiv och individuell avtalshjälp av vår associerade advokat Anna Öster, Cross Advokater. Denna medlemsförmån innefattar individuell vägledning i den sär- skilda avtalssituation ni just nu eller i en nära framtid står inför med ett nytt uppdrag eller ny uppdragsgivare. Ett bra och enkelt sätt att komma i gång med tillämpningen av de nya branschvillkoren och offertmallen!

KOMM-medlem har rätt till 1 tim hjälp per medlem för implementering av de nya allmänna villkoren, till medlemspriset 1000 kr ex moms.

För nyttjande av denna exklusivt framförhandlade medlemsförmån – kontakta förbundsjurist Christina Nylander (christina@komm.se).