Om oss


Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för byråer inom kommunikation, reklam, design, PR, digitalt, event, media, content och varumärke. KOMM arbetar för att öka kunskapen om kommunikationens roll och betydelse för näringslivet och därmed för det svenska samhället.


Tillsammans med våra ca. 260 medlemsbyråer vill vi upplysa och övertyga näringslivet om att kommunikation har en avgörande betydelse för företagens konkurrenskraft. KOMM driver aktivt debatten om kommunikation inom och utanför den egna branschen med hjälp av seminarier, egna publikationer, arrangemang, artiklar, etc.

Vårt jobb är att upprätta och bibehålla ett samarbete med branschens relevanta myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt.

KOMM vill inspirera och utbilda våra medlemmar så att de kan göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Det gör vi till exempel genom att ge medlemmarna tillgång till juridisk rådgivning, utbildning och seminarier.

En stor inspirationskälla är också förbundets årliga tävling Guldägget, Sveriges äldsta och största kommunikationstävling.

KOMM driver frågor för hela kommunikationsbranschen. Vi driver frågor genom kontakter med politiker och myndigheter, som remissinstans och genom att synas och höras i medierna. 

Bli medlem>>