Medlemsavgift

Årsavgiften till Sveriges Kommunikationsbyråer består av en fast grundavgift samt en avgift som beräknas utifrån hur många anställda eller medarbetare under anställningsliknande former som finns på medlemsföretaget.

Medlems- och serviceavgift från och med 1 januari 2021:

1 anställd 4 460 kr/år
2-5 anställda 9 140 kr/år
6-10 anställda 14 854 kr/år
11-15 anställda 20 568  kr/år
16-20 anställda 31 995 kr/år
21-30 anställda 43 421 kr/år
31-40 anställda 54 849 kr/år
41-50 anställda 66 273 kr/år
51-60 anställda 77 702 kr/år
61- 80 anställda 96 777 kr/år
81-100 anställda 103 176 kr/år
Fler än 100 anställda 108 509 kr/år

Avgiften faktureras en gång per år och delas upp i en medlemsavgift och en serviceavgift. Medlemsavgiften till den ideella föreningen utgör arton procent. Serviceavgiften utgör resten av den totala avgiften och är avdragsgill. Moms tillkommer på serviceavgiften.
Medlemsavgiften till den ideella föreningen går till sponsring av ideella aktiviteter och stipendier som till exempel Kycklingstipendiefonden samt arbete som görs inom ideella föreningen.