11 skäl till medlemskap

Det finns en mängd anledningar för din byrå att vara en del av förbundet. Nedan listar vi några starka skäl:

A. En kvalitetssäkring. Ett medlemskap i KOMM borgar för kvalitet. Förbundet kräver att alla medlemmar har en ARU (Ansvarig Reklamutgivare) på byrån, dvs en person som genomgått en juridisk utbildning som omfattar de viktigaste rättsområdena som berör marknadskommunikation. Genom medlemskapet har din byrå bl a ett försprång i upphandlingar och ARU-certifieringen är en kvalitetsstämpel gentemot uppdragsgivare.

B. Fri juridisk rådgivning. Som medlem får din byrå tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning genom förbundsjurist Christina Nylander. Rådgivningen gäller i huvudsak marknads-, avtals-, immaterial- och arbetsrätt.

C. Stöd och vägledning i HR-arbetet, genom samarbete med Edge HR. Som medlemsbyrå får du fri tillgång till onlinetjänster som ger dig med personalansvar verktyg och stöd i det dagliga arbetet.

D. Tillgång till mallar, rekommendationer och branschavtal. Förbundet tar tillvara på medlemmarnas intressen i förhållande till övriga aktörer i branschen. Exempel på detta är rekommendationen som tagits fram för samarbete mellan köpare och byrå. Ett bra avtal skapar förutsättningar för långa och goda relationer. Dokumenten finns tillgängliga för samtliga medarbetare på medlemssidorna.

E. Byråledarverktyg. Förbundet presenterar årligen rapporter och statistik som ska ligga till grund och stötta dig som byråledare i affären och den dagliga verksamheten. Exempel på dessa verktyg är lönestatistik, att använda i medarbetarsamtal och rapporter om byråbranschen, trender och konsumentbeteenden.

F. Ökad kompetens & nätverkande. KOMM bjuder löpande in till kunskapsseminarier där allt från forskare till internationella stjärnkreatörer föreläser. Dessutom arrangeras mingel för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Alla medarbetare på byrån är välkomna att delta och seminarierna är kostnadsfria.

G. En röst i opinionen. Genom ett medlemskap stöttar din byrå branschens opinionsarbete i frågor rörande kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle samt påverkansarbetet genom kontakt med politiker och beslutsfattare. Förbundet driver frågor för enskilda företag såväl som för hela branschen och är remissinstans i offentliga utredningar inom vårt område gentemot Myndighetssverige. Genom vårt engagemang i den internationella byråorganisationen EACA påverkar vi även på Europanivå.

H. Omvärldsspanare & sammankallande kraft. För- bundet är en naturlig part att höra av sig till då man söker kontakt med det officiella Sverige. Vi fungerar även som en sammankallande kraft då branschen vill nå plattformar och arenor nationellt såväl som internationellt.

I. Hög etisk nivå i marknadskommunikation. KOMM verkar för hög etisk nivå i all kommersiell marknads- kommunikation. Vi driver frågan genom opinionsbild- ning och genom vår närvaro i Reklamombudsmannens opinionsnämnd och styrelse, som är näringslivets självreglering.

J. Förmånserbjudanden. Som medlem har din byrå alltid förmånliga priser på förbundets produkter och tjänster så som ARU på Berghs och VARU samt rabatt på inskick i Guldäggstävlingen och på galabiljetter.

K. Medlemsröst genom KOMM. Som medlem i KOMM kan du göra din röst hörd både nationellt och internationellt via KOMMs medlemskap i;
– EACA – European Association of Communication Agencies
– IRM – Institutet för reklam- och mediestatistik
– NDM – Näringslivets Delegation för Marknadsrätt
– ICC – International Chamber of Commerce.