Avtalsmallar 2.0

Här hittar du diverse avtalsmallar för att förenkla din byrås vardag.

Allmäna leveransvilkor grafiska prestationer (ALG 20)
Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagens Förbund i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och TU – Medier i Sverige.

– Kommentarer till ALG 20

Avtal filmproduktion för begränsad rättighetsupplåtelse
Upprättat mellan Film & Tv Producenterna och KOMM

Avtal filmproduktion för begränsad rättighetsupplåtelse (mall)

Avtal filmproduktion för fullständig rättighetsöverlåtelse

Avtal filmproduktion för fullständig rättighetsöverlåtelse (mall)

 Avtal filmproduktion för begränsad rättighetsupplåtelse engelska

Avtal filmproduktion för begränsad rättighetsupplåtelse engelska (mall)

Avtal filmproduktion för fullständig rättighetsöverlåtelse engelska

Avtal filmproduktion för fullständig rättighetsöverlåtelse engelska (mall)  

Byråbrief

Checklista för jämställd reklam & marknadskommunikation 2017

Etiska regler mellan annonsör-byrå

Checklista GDPR-arbetet 

ICCs grundregler för reklam och marknadskommunikation  

Mallar och rekommendationer som är viktiga att känna till när man arbetar med sociala medier och influencer marketing

 Personuppgiftsbiträdesavtal
(uppdaterat okt 2020 mht till Schrems II-domen)  

MALL Samtycke

MALL Modellavtal – GDPR-anpassat
(uppdaterat okt 2020 mht till Schrems II-domen)

MALL Sekretessavtal – GDPR-anpassat

MALL Uppdragsavtal – GDPR-anpassat

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Notis-3-1024x622.png

För mer information kontakta vår förbundsjurist Christina Nylander, christina@komm.se