Anbudspriset

Som en del i förbundets arbete för bättre upphandlingar av kommunikationstjänster delar vi sedan 2015 ut Anbudspriset. Priset går till den upphandlare eller avtalsförvaltare som har upphandlat eller förvaltat ett avtal med bästa resultat för den egna verksamheten i samklang med marknadens leverantörer.

Vi som branschorganisation är alltid för bästa praxis före pekpinnar och tror vi kan lära oss mycket av de vinnande bidragen. 2017 övergick Anbudspriset till att bli Föreningen Anbudspriset där KOMM ingår i styrelsen. Anbudspriset delas ut på Almegas Upphandlingsdag.

Läs mer och nominera på Anbudspriset.se

Ta del av Almegas upphandlingsdag där Anbudspriset 2019 delades ut
3 December 2019
Upphandlingsdagen är en arena som är öppen för både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter. Genom dialog, utbildning och kunskapsbyggande vill vi med dagen bidra till genomtänkta upphandlingar, fler anbud och goda offentliga affärer.