SÅ UPPHANDLAR DU EFFEKTSKAPANDE KOMMUNIKATION


Offentliga upphandlingar av kommunikationstjänster är en naturlig, återkommande del i myndigheters och kommunikationsbyråers verksamhet. Det ligger både i myndigheters och byråers intresse att offentliga upphandlingar är så korrekta, effektiva, tydliga och rättvisa som möjligt. På denna sidan hittar du en sammanfattning av en ny handbok, lanserad 28 maj 2021, som innehåller rekommendationer för verksamheter som ska genomföra en offentlig upphandling av kommunikationstjänster. Rekommendationerna är framtagna av Sveriges Kommunikationsbyråer i samarbete med PRECIS och Swedish Content Agencies.


Syftet med handboken är därför att ge konkreta tips och råd kring vad som är viktigt att tänka på rörande upphandlingar av kommunikationstjänster. Handboken innehåller 9 rekommendationer för offentlig upphandling av konsulterande kommunikationstjänster enligt LOU.

Må denna handbok guida er väl och hjälpa många verksamheter och byråer att hitta sina perfekta matchningar. I menyn till höger hittar du samtliga 9 rekommendationer och annat material och information som är bra att ha tillgång till.

Du kan läsa samt ladda ner handboken här
Läs mer på KOMM.se/Offentligupphandling.

Stort lycka till!
Linda Nilsson, vd Sveriges Kommunikationsbyråer

Har du frågor till oss? Maila till info@komm.se.

I samband med lanseringen av handboken hade vi Josefine Monfors med oss från Upphandlingsmyndigheten, hennes presentation hittar du här!