Kommittéer/Arbetsgrupper

Sveriges Kommunikationsbyråer startade hösten 2010 ett antal frågekommittéer och arbetsgrupper som ska arbeta med Pitcher, Utbildningar, Avtal, Internationalisering, Etik, HR samt inom disciplinerna Design och Pr.

Grundtanken med kommittéerna och grupperna är att förbundet ska drivas av medlemmarna och fokusera på de, för medlemmarna, viktigaste frågorna. Varje kommitté/arbetsgrupp består utav sju personer från medlemsbyråerna. Grupperna leds av en ordförande och ses 4-6 ggr per år både live och på telefon. Valet av medlemmar bygger på att man som medlem själv hör av sig för att delta, blir inbjuden av ordföranden eller tillfrågas av förbundet. Läs mer om kommittéerna och arbetsgrupperna nedan.

Frågekommittén för offentlig upphandling

Ordförande Göran Berggard, Granath Havas, Christoffer Ramfors, Minnesota, Gustaf Sehlstedt, Le Bureau,  Ingrid Widing, Plakat, Leif Lindau, Navigator, Jakob Stjärne, Åkestam Holst, Christina Nylander, KOMM.
Om Upphandlingskommitténs arbete
Epost: upphandling@komm.se

Frågekommittén för utbildning

Ordförande: Magnus Hjelmare, BERG, Sara Clewemar, Åkestam Holst, Charlotta Rydholm, Urban Inspiration, Ann Ysten, Perfect Fools, Christina Nylander, KOMM, Erik Wunsche, Ruth, Mårten Knutsson, Family Business, Johan Öhlin, Lowe Brindfors,
Om Utbildningskommitténs arbete
Epost: utbildning@komm.se

Frågekommittén för internationalisering

Anders Härneman, Forsman & Bodenfors, David Gray, Open Communications, Patrick Smith, Ohlsonsmith, Michael Jäderlind, Nansen, Alexander Aaseby, Adamsky, Paul Collins, Lbi

Epost: internationalisering@komm.se

Frågekommittén för HR2020

Ordförande: Christina Gillberg, Det, Robert Aras, Prime, Christina Knight, INGO, Ivan Matanovic, Guts & Glory, Emmeli Österdahl, Åkestam Holst, Johanna Reis, Garbergs, Karin Branmark, CP+B, Samuel Åkesson, Forsman Bodenfors

Epost: hr2020@komm.se

Frågekommitén för pitcher

Kommittén var verksam mellan 2010-2012 med syfte att ta fram rekommendationer för en bra byråvalsprocess tillsammans med Sveriges Annonsörer.

Rekommendationerna och pitchmärket hittar du här: http://komm.se/jessicas-blogg/4-generella-sidor/1166-brapitchprocess

Frågekommittén för etik

Kommittén var verksam under 2010-2011 och tog under perionden fram en ny etisk kod. Dokumentet ligger under avtalsmallar på medlemssidorna.

PR-gruppen

PR-gruppen består av Hannes Kerstell, Prime, Jonas Sevenius, Jung, Johan Grönberg, AWB, Mathias Rosenqvist, AWB.

Vi finns för att höja det upplevda värdet av PR. Vi ska förtydliga och förstärka PR-branschens värde för den moderna kommunikationskunden som idag navigerar utifrån nya förutsättningar.

Vi har under den första perioden valt att fokusera på tre områden:

This is good PR
Synliggöra exempel på bra modern PR, från olika delar av branschen och arbetsprocessen, som enkelt kan användas av oss i branschen men också våra kunder för att tydliggöra värdet av PR.

Målsätt rätt och mätningsbibliotek
Utarbeta guidelines och samla expertutlåtanden på komm.se för att stötta både konsulter och köpare i utformandet av både målsättningar och mätmetoder.

PR & akademien
Utveckla relationer mellan akademiska institutioner och PR-branschen för att öka tillgängligheten till befintlig forskning men också påverka framtida forskning som branschen kan ha nytta av.

Ni kommer att kunna följa vårt arbete på komm.se och på våra seminarier. Vill du ha inbjudningar och info maila nicole@komm.se.

Varumärkes- och Designgruppen

Lars Axelsson, Brand Union, John Lagerqvist, Family Business, Barbro Ohlson Smith, Ohlsonsmith, Lisa Lindgren, Bror Rudi, Anette Jannerö, Stockholm Design Lab, Nina Granath, Stockholm Design Lab, Isabelle Dahlborg Lidström, Nine, Carin Blidholm Svensson, Bvd, Alex Holmén, Essen International, Frans Enmark, Amore, Kalle Bohr, Bror rudi, Anders Kornestedt, Happy Forsman & Bodenfors. Ordförande: Ulf Berlin, Silver och Bjarne Otterdahl, Identity Works.

Varumärkes- och Designgruppen har sedan 2010 aktivt drivit design- och varumärkesfrågor och träffas 6-8 gr per år. Varje år arrangerar de Brand Forum, ett möte där gruppen tillsammans med inbjudna kunder samtalar kring frågor så som värdet av design etc.

2012 inledde gruppen samarbete med IRM- Institutet för reklam och mediestatistik.

Kontakt:
Ulf Berlin, Ulf@silver.se